Huisregels Van Hellemond Sport

arrow-down

STARTEN/STOPPEN:

 

• Inschrijfformulier volledig ingevuld en betaald

• Inschrijfgeld voldaan (uitzondering: > 3 maanden geleden)

• Ledenpas ontvangen en sportivity app geïnstalleerd

• Ledenpas is persoonlijk en vervanging kost € 5,-

• Er wordt een foto van u gemaakt voor in het systeem

• Opzegging voor 1e en na contractduur 1 kalendermaand opzegtermijn.

• Verhuizing > dan 25 km om VHS geeft mogelijkheid van beëindiging met 1 kalendermaand opzegtermijn.

 

RESERVEREN/AANMELDEN:

 

• Check altijd met de verstrekte pas in bij de receptie.

• Voor alle disciplines die VHS biedt dient u te reserveren via de Sportivity app. Meerdere reserveringen op 1 dag zijn niet toegestaan.

 

KLEEDKAMERS:

 

• Omkleden kan in de daarvoor bestemde kleedkamers.

• Vanaf 12 jaar dient een kind zich om te kleden in de voor hem of haar bestemde kleedruimte.

• VHS is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, maak dus gebruik van de lockers.

• VHS behoudt zich het recht voor om de lockers ’s avonds te openen. Achtergelaten kleding en spullen zullen worden verwijderd.

• Het is niet toegestaan te scheren/ontharen onder de douche.

• Graag afdrogen in de douche voor u de kleedkamer betreedt.

• Het gebruik van mobiele telefoons is in de kleedkamers is niet toegestaan.

• Het dragen van badkleding is alleen toegestaan in de kleedkamer en in het zwembad.

 

KLEDINGVOORSCHRIFTEN:

 

• U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.

• Het dragen van sportkleding is verplicht.

• Trainen met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.

• Het dragen van badkleding is alleen toegestaan in de kleedkamer en in het zwembad.

 

ROKENBELEID:

 

• VHS staat voor gezondheid. In en om de gehele club is roken niet toegestaan. Dit rookverbod geldt op het terras en voor alle manieren van roken, dus ook e-sigaretten etc.

• Het is niet toegestaan om alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen te gebruiken binnen VHS.

 

GEDRAG:

 

• Met het betreden van onze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld.

• Indien een lid zich binnen de club incorrect, ruw of agressief gedraagt, is VHS gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

• Indien onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap wordt door VHS de aantoonbaar geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het onbetaalde abonnementsgeld van de volledige abonnementsduur, op het betrokken lid verhaald.

• Bij overtreding van de huisregel(s) behoud de directie van “Van Hellemond Sport” zich het recht voor een lid de toegang te ontzeggen.

 

PARKEERBELEID:

 

• Parkeer uw auto, motor, scooter of fiets op de daarvoor bedoelde plaatsen.

• Rij op de parkeerplaats niet harder dan 5 km per uur.

• Houdt bij onze vestiging Centrum rekening met parkeergelden.

 

HYGIENE:

 

• Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen op alle apparaten. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.

• Wij besteden veel aandacht aan een goede hygiëne binnen de club. Mocht dit onverhoopt niet in orde zijn, meld dit dan bij de receptie. Wij zullen dan passende maatregelen nemen.

• Na gebruik van de trainingsstangen, gewichten en dumbells in de fitnesszaal dient u de genoemde attributen schoon te maken en zelf weer op te ruimen.

• Leg na uw training losse onderdelen terug op hun plaats. Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat schoon. Gebruik hiervoor papieren en of hiervoor bestemde doekjes en spuitfles met desinfectie.

• Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 

ETEN & DRINKEN:

 

• Buiten de bar of terras is het enkel toegestaan om een bidon of plastic drinkfles mee te nemen. U kunt ook zelf gebruikmaken van de fonteintjes.

• Het consumeren van meegebrachte etens- of drinkwaren is niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan kinderen zonder begeleiding alleen achter te laten in de bar, terwijl de begeleider/ouder zelf sport.

• Het is leden niet toegestaan achter de bar te komen.

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN:

 

• Bij hoge uitzondering kunt u contant betalen. Het is binnen de club alleen mogelijk om te betalen met pinpas of opgewaardeerde club pas.

• VHS is een familie sportschool dus er zijn familie kortingen mogelijk.

• Familie moet op hetzelfde adres woonachtig zijn, het duurste abonnement betaald volledig en op de overige abonnementen wordt 10% korting toegepast.

• Bij beëindiging van 1 van de familieleden kan de korting komen te vervallen.

 

FITNESS:

 

• Zorg dat een relevante medische toestand bij ons en de fitnessinstructeurs bekend is.

• Zelfstandig gebruik maken van de fitness is alleen toegestaan voor leden vanaf 16 jaar. Leden tot en met 12 jaar krijgen alleen toegang tot de club onder begeleiding van een volwassene.

• Gebruik de lockers in de kleedkamer om tassen en kleding in te leggen tijdens het sporten.

• Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht.

• Telefoneren in de fitness is niet toegestaan

 

GROEPSLESSEN:

• Zorg ervoor dat je maximaal 10 min voor de gereserveerde les aanwezig bent. Als de les begonnen is, kun je niet meer deelnemen. Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.